Top 3: Online Casino's in 2016
1. Amsterdams Casino Amsterdams Casino★★★★★
2. 888 Casino 888 Casino★★★★★
3. Royal Panda Royal Panda★★★★★

Wetgeving online kansspelen Nederland

Wetgeving

Een kansspel - betreffende online casino's - bestaat in principe uit drie elementen die cumulatief aanwezig moeten zijn: een inzet, winst/verlies en toeval. De wettelijke definitie voor een kansspel: een spel of weddenschap waarbij de geboden inzet van om het even welke aard, verlies ten gevolg heeft voor minstens één van de spelers of wedders of winst ten gevolge heeft voor minstens één van de spelers of wedders van het spel of de weddenschap en waarbij de winnaar en de grootte van de winst bepaald word in het spel of weddenschap door een zelf bij elkaar gekomen element dat ontstaat word door een toeval. De kansspelcommissie is een onderdeel van het ministerie van Justitie, omdat het deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst Justitie. De voorzitter van de commissie is een magistraat, Entienne Marique. De kansspelcommissie bestaat uit een voorzitter en vertegenwoordigers van zes ministers waarvan steeds 1 Nederlandstalig en 1 Franstalig is. De kansspelcommissie vergadert 1 keer per maand op de woensdag.

De taken van de kansspelcommissie:

  • De commissie geeft advies aan de regering en het parlement.
  • Ze neemt de besluiten als het gaat om het goedkeuren van diverse types van vergunningen.
  • Zij fungeert tevens ook als een controlerend orgaan.
  • De commissie moet erop toezien dat de spelers beschermd worden. Dit is immers één van de belangrijkste taken van hen. Het is niet alleen de bedoeling dat de commissie moet waken over een rendabele kansspelsector, want er wordt ook op de speler zelf gelet. Zo zijn er een heleboel beschermingsmaatregelen getroffen die bedoeld zijn om de speler te beschermen van gokverslaving, verlies van veel geld of zelfs de kans op faillissement.

Er kunnen 7 verschillende types vergunningen verleend worden door de Kansspelcommissie. Uiteraard kunnen de aanvragen voor een vergunning ook geweigerd of afgewezen worden indien de aanvragers niet voldoen aan de eisen van de commissie, bijvoorbeeld als diegene een casinowil opzetten. Ook betaald de vergunning aanvrager mee aan een fonds die opgezet is om gokverslaving tegen te gaan.

De kansspelwet is onderdeel van de strafwet. Als de kansspelwet overtreden word door de vergunninghouders kan de kansspelcommissie sancties treffen tegen hen zoals: een schriftelijke waarschuwing geven, een schorsing opleggen voor een bepaalde tijd, een geldboete geven of zelfs de vergunning intrekken. Trouwens kunnen de overtreders ook strafrechtelijk vervolgd worden voor het overtreden van de kansspelwet. Natuurlijk komen deze sancties niet zomaar. Er zijn heel strikte regels waaraan er gehouden moet worden en zo een beslissing van de commissie moet wel goed gemotiveerd worden. De commissie dient de aanleiding van de sancties goed te omschrijven en deze schriftelijk op te sturen naar de vergunninghouder. De vergunninghouder kan op zijn of haar beurt zich verdedigen door een advocaat in de handen te nemen en een rechtszaak aan te spannen tegen de kansspelcommissie.

Alleen de websites die over een vergunning voor een online casino van de kansspelcommissie beschikken, mogen kansspelen zoals Bingo via het internet bieden aan de spelers. Online casino’s die zonder een vergunning kansspelen via het internet aanbieden aan gokkers zijn dus illegaal en kunnen strafrechtelijk vervolg worden hiervoor. Als jij als speler ook bij een online casino speelt die illegaal is, dan ben jij als speler strafbaar.

© Topeurocasino.nl 2004-2016

twitter Topeurocasino.nl
facebook Topeurocasino.nl